ԱԶԳԿ կենտրոն
ԱԶԳԿ կենտրոն լոգո
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երեւան,
Բաղրամյան պողոտա, 66, բն. 16
Հեռ., ֆաքս՝ (0374) 10 278066
Էլ. փոստ՝ azgk@web.am, secnd@web.am
ԱԶԳԿ պաշտոնական ներկայացուցիչը Գերմանիայում՝ Սուսաննա Շիրինյան
Schönwalder Str. 4 16761 Hennigsdorf, Germany, tel: (+491) 5151957858
Լեզվի դասընթացներ
Գործունեությունը
ԱԶԳԿ մասին
Հավելյալ

ԱԶԳԿ գործունեությունը :: Իրականացրած ծրագրեր

Սեմինարներ աղտոտիչների արտանետումների և տեղափոխման ռեգիստրի (ԱԱՏՌ) ու բնապահպանական տեղեկատվության մասին


Մարտի 17-ին Երևանի Օրհուս կենտրոնում կայացավ ԱԶԳԿ կենտրոնի կողմից իրականացվող «Սեմինարներ աղտոտիչների արտանետումների ու տեղափոխման ռեգիստրի (ԱԱՏՌ) և բնապահպանական տեղեկատվության մասին» ծրագրի ներկայացումը:
Հայաստանը ստորագրել է «Աղտոտիչների արտանետումների և տեղափոխման ռեգիստրի» մասին արձանագրությունը 2003թ. մայիսի 21-ին Կիևում կայացած նախարարների 5-րդ կոնֆերանսում:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող գործողություններն ուղղված են կառավարության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Մարզկենտրոններ և գործարար հասարակություն), ՀԿ-ների ու բնակչության խմբերի ակտիվ ներգրավվածությանը և համագործակցությանը հասարակության տեղեկացվածության բարձրացման գործընթացում, ինչպես նաև ակտիվ համագործակցությանը մարզային Օրհուս կենտրոններ հետ:

Ծրագրի նպատակն է
  • Ընդլայնել հասարակության տեղեկացվածությունը Հայաստանի 3 մարզերում (Կոտայք, Լոռի, Սյունիք) ԱԱՏՌ-ի մասին:
  • Նպաստել Հայաստանում բնակչության և ձեռնարկատերերի /գործարար հասարակության/ ներգրավմանը ԱԱՏՌ-ի ստեղծման և կատարման քաղաքականության մեջ:
Խնդրի նախապատմությունը
ԱԱՏՌ-ները արդյունաբերության կամ այլ աղբյուրներից առաջացած աղտոտիչների հաշվառման ռեգիստրներ են: Շատ երկրներում դրանք արդյունավետ գործիք են շրջակա միջավայրի կառավարման համար, քանի որ դեպի օդ, ջուր և հող տարբեր թունավոր նյութերի արտանետումների և տեղափոխման մասին կառավարության, արդյունաբերության և հանրության համար իրազեկման աղբյուր են:

Աղտոտիչների արտանետումների և տեղափոխման ռեգիստրի մասին արձանագրությունը ընդունվել է 2003թ. մայիսի 21-ին Օրհուսի կոնվենցիայի մասնակից կողմերի` Կիևում կայացած Եվրոպայի բնապահպանության նախարարների 5-րդ կոնֆերանսում:
ԱԱՏՌ արձանագրության հիմնական նպատակն է ընդլայնել տեղեկատվության մատչելիությունը հասարակության համար` ստեղծելով ԱԱՏ մասին հետևողական, համապարփակ, համազգային ռեգիստրներ, որոնք կարող են աջակցել հասարակության մասնակցությանը, բնապահպանական որոշումների ընդունմանը, ինչպես նաև նպաստել շրջակա միջավայրի պահպանությանը և աղտոտման նվազեցմանը:


2007թ. նոյեմբերի 6-8-ը Երևանում տեղի է ունեցել «Հայաստանում Օրհուսի կոնվենցիայի ԱԱՏՌ մասին արձանագրության դրույթների համաձայն պարտականությունների և իրավունքների վերաբերյալ» ազգային գիտաժողով, որը կազմակերպվել է ԵԱՀԿ «Շրջակա միջավայրի անվտանգության նախաձեռնության»
շրջանակներում ՀՀ բնապահպանության նախարարության նախաձեռնությամբ, ՄԱԿ-ի ԵԱՀ Օրհուսի կոնվենցիայի քարտուղարության և ԵԱՀԿ-ի երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ:
ԱԶԳԿ Հկ-ն ներգրավված էր գիտաժողովի կազմակերպման աշխատանքներում: