ԱԶԳԿ կենտրոն
ԱԶԳԿ կենտրոն լոգո
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երեւան,
Բաղրամյան պողոտա, 66, բն. 16
Հեռ., ֆաքս՝ (0374) 10 278066
Էլ. փոստ՝ azgk@web.am, secnd@web.am
ԱԶԳԿ պաշտոնական ներկայացուցիչը Գերմանիայում՝ Սուսաննա Շիրինյան
Schönwalder Str. 4 16761 Hennigsdorf, Germany, tel: (+491) 5151957858
Լեզվի դասընթացներ
Գործունեությունը
ԱԶԳԿ մասին
Հավելյալ

ԱԶԳԿ գործունեությունը :: Ինտելեկտուալ տուրիզմ

Ցկյանս ուսումնառության օրեր

«Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգա» իրավաբանական անձանց միությունը և DVV International հայաստանյան գրասենյակը 2012թ. նոյեմբերի 10-ին կազմակերպել էին «Ցկյանս ուսումնառության օրեր Հայաստանում 2012» միջոցառումը, որի նպատակն էր նպաստել բոլոր քաղաքացիների համար ցկյանս ուսումնառության (ՑՈՒ) և, մասնավորապես, մեծահասակների կրթության (ՄԿ) մատչելիության բարձրացմանը: «Օրերի» նպատակներն էին՝

  • Ցկյանս ուսումնառության և, մասնավորապես մեծահասակների կրթության գաղափարների տարածում և դրա անհրաժեշտության և կարևորության մասին հասարակության լայն խավերի տեղեկացվածության բարձրացում
  • Ցկյանս ուսումնառության իրականացնողների խթանում և համախմբում
  • Ուսումնառության նոր հնարավորությունների բացահայտում բոլորի համար:

ԱԶԳԿ Կենտրոնը նույնպես մասնակցել էր այս միջոցառմանը ՝ ներկայացնելով իր
արտագնա և ներգնա ինտելեկտուալ տուրիզմի ծրագրերը: