Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երեւան,
Բաղրամյան պողոտա, 66, բն. 16
Հեռ., ֆաքս՝ (0374) 10 278066
Էլ. փոստ՝ azgk@web.am, secnd@web.am
ԱԶԳԿ պաշտոնական ներկայացուցիչը Գերմանիայում՝ Սուսաննա Շիրինյան
Schönwalder Str. 4 16761 Hennigsdorf, Germany, tel: (+491) 5151957858
ԱԶԳԿ մասին
Գործունեությունը
Հավելյալ
Դուք այս կայքի
11241 -րդ
այցելուն եքԱԶԳԿ մասին :: Նպատակներն ու խնդիրները

Կազմակերպությունը նպատակ ունի նպաստելու.

  • ազգային զարգացմանը կրթության կազմակերպման միջոցով,
  • Հայաստանի կրթական համակարգի զարգացմանը և ինտեգրմանը միջազգային կրթական համակարգին,
  • նոր, ավելի արդյունավետ ուսումնական ծրագրերի և տեխնոլոգիաների մշակմանը, ներդրմանը և դրանց շարունակական զարգացմանը:


Կազմակերպությունը ակտիվորեն մասնակցել և մասնակցում է կրթության զարգացման հետ կապված օրենսդրական դաշտի զարգացմանը, կապեր է հաստատում և համագործակցում կրթության զարգացմանը նպաստող միջազգային կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են ACTR/ACCELS, USAID, Project Harmony, OSIAF-Armenia կազմակերպությունները:

Կազմակերպության գործունեությունը ուղղված է նպաստելու դպրոց-համայնք կապերի զարգացմանը Հայաստանում, նպաստելու համայնքներում նոր տնտեսական հարաբերություններին համահունչ մտածողության ձևավորմանը, օտարերկրյա ուսանողների ներգրավմանը Հայաստանի բուհական համակարգում, քաղաքացիական կրթության զարգացմանը Հայաստանում:

Կազմակերպությունը պաշտպանում է իր անդամների շահերը տարբեր ատյաններում, մշակում կազմակերպության շահերի կոլեկտիվ պաշտպանության համակարգ:

« գնալ հետ

 
© ԱԶԳԿ 2004 - 2012