Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երեւան,
Բաղրամյան պողոտա, 66, բն. 16
Հեռ., ֆաքս՝ (0374) 10 278066
Էլ. փոստ՝ azgk@web.am, secnd@web.am
ԱԶԳԿ պաշտոնական ներկայացուցիչը Գերմանիայում՝ Սուսաննա Շիրինյան
Schönwalder Str. 4 16761 Hennigsdorf, Germany, tel: (+491) 5151957858
ԱԶԳԿ մասին
Գործունեությունը
Հավելյալ
Դուք այս կայքի
11267 -րդ
այցելուն եք


ԱԶԳԿ գործունեությունը :: Ինտելեկտուալ տուրիզմ ծրագիր

Դասընթացների ցուցակ
 1. Հաղորդակցման հմտությունների դասընթաց և վարժություններ
 2. Հարցազրույցի վարման տեխնիկաներ
 3. Առաջնորդություն և ղեկավարում
 4. Արդյունավետ հանրային ելույթ
 5. Նվաճման շարժառիթի/մոտիվացիայի կարգավորում
 6. Ռազմավարական պլանավորում
 7. Պլանավորում և որոշումների կայացում
 8. Թիմերի ձևավորում
 9. ՄԱԿ –Մասնակցային Արագ Գնահատում
 10. Ֆասիլիտացիա/ օժանդակում
 11. Դասավանդողների վերապատրաստում
 12. Նախագծի կառավարում
 13. Նախագծի գնահատում
 14. Նախագծի տրամաբանական կառուցվածք
 15. Ծրագրի առաջարկ կազմելու ուղենիշներ
 16. Վաճառքների հմտություններ
 17. Ֆինանսական միջոցների հայթայթում (fundraising)
 18. Շահերի Պաշտպանություն/ քարոզչություն
 19. Հակամարտությունների կառավարում
 20. Կոալիցիաների ձևավորում/ գործընկերություն և համագործակցություն
 21. Սոցիալական գործընկերություն
 22. Մասնագիտական կողմնորոշման թրենինգ/գործնական խաղեր
 23. Ինքնաներկայացման վարժություններ
 24. Դերային և գործնական դասընթացներ/խաղեր
 25. Հոգեկան վիճակի կառավարում
Դասընթացներ ըստ թիրախային խմբերի
1. Երիտասարդություն Հայաստանից և Արտերկրից
 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Հայոց պատմությսւն
 • Հայկական մշակույթ(ազգագրություն, ազգային պարեր և երգեր, արվեստ)
 • Հայ ազգային խաղեր
 • Միջմշակութային երկխոսություններ
2. Ուսանողներ, Երիտասարդ մասնագետներ Հայաստանից և Արտերկրից
 • Հաղորդակցման հմտությունների դասընթաց և վարժություններ
 • Հարցազրույցի վարման տեխնիկաներ
 • Առաջնորդություն և ղեկավարում
 • Արդյունավետ հանրային ելույթ
 • Պլանավորում և որոշումների կայացում
 • Թիմերի ձևավորում
 • Ֆասիլիտացիա/ օժանդակում
 • Ծրագրի առաջարկ կազմելու ուղենիշներ
 • Վաճառքների հմտություններ
 • Ֆինանսական միջոցների հայթայթում (fundraising)
 • Մասնագիտական կողմնորոշման թրենինգ/գործնական խաղեր
 • Ինքնաներկայացման վարժություններ
 • Դերային և գործնական դասընթացներ/խաղեր
 • Հոգեկան վիճակի կառավարում
3. Կրթսեր կառավարիչներ և գործադիր ղեկավարներ Հայաստանից
 • Առաջնորդություն և ղեկավարում
 • Ռազմավարական պլանավորում
 • Պլանավորում և որոշումների կայացում
 • ՄԱԿ –Մասնակցային Արագ Գնահատում
 • Ֆասիլիտացիա/ օժանդակում
 • Դասավանդողների վերապատրաստում
 • Նախագծի կառավարում
 • Նախագծի գնահատում
 • Նախագծի տրամաբանական կառուցվածք
 • Ֆինանսական միջոցների հայթայթում (fundraising)
 • Շահերի Պաշտպանություն/ քարոզչություն
 • Հակամարտությունների կառավարում
 • Կոալիցիաների ձևավորում/ գործընկերություն
 • Հոգեկան վիճակի կառավարում
 • Սոցիալական գործընկերություն
 
© ԱԶԳԿ 2004 - 2012